Föremål

Ögla

omvikt bronstråd med ögla

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ögla
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Cu-legering
Storlek
  • Vikt 1 g
  • Längd 28 mm
  • Tjocklek 140 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
974663_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21912
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23