Föremål

Slagg

Mörkgrå, tung och hård slagg

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Slagg
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Slagg
Storlek
Vikt 4 g
Antal
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1028644_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23764
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23