Fragment

Ett 30-tal fragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Trä, Textil, Organiskt material
Antal fragment 30
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611612_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 60
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 60
Kontextnamn Bj 60
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875