Föremål

Korroderat järnfragment - obestämbart.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Föremål, Fragment
Material Järn
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 601593_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 928
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 928
Kontextnamn Bj 928
Undersökare Stolpe, Hjalmar