Kniv

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kniv
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622141_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1033
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1033
Kontextnamn Bj 1033
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881