Foto: Wendt, Antje, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Järnfragment

Obestämbart, svårt korrosionsskadat järnfragment med vidsittande trärester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Järnfragment
Material Järn, Trä
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 480373_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 738
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 738
Kontextnamn Bj 738
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879