Kistspik

19 hårt korroderade kistspikar

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kistspik, Spik
Kategori Religion och kult, Byggnadsdetaljer och monument
Material Järn
Antal 19
Antal fragment 20
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 579868_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 890
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 890
Kontextnamn Bj 890
Undersökare Stolpe, Hjalmar