Fragment

16, något böjda tenfragment, har olika tjocklek och tvärsnitt, 4 järnfragment med kvarsitande trärester

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Järn, Trä
Antal fragment 20
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595595_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1151
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1151
Kontextnamn Bj 1151
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888