Föremål

Tråd

omvikt järntråd, hyska?

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Tråd
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 1 g
  • Diameter 190 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
974662_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 21908
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23