Kniv

Itufallen kniv med silvertrådslindat skaft.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kniv
Kategori Hantverk och redskap, Dräkt och personlig utrustning
Material Järn, Trä, Silver
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 566931_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 808
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 808
Kontextnamn Bj 808
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879