Upphov: Anställd vid SHM, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Brickband

Ylle, rester av silverband

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Brickband
Kategori
Arkeologisk samling
Material
  • Textil
  • Ylle
Teknik
Brickvävning
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
616542_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 956
  • Fyndnummer: 16
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881