nit/spik

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Material Järn
Antal 75
Antal fragment 75
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622497_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 996
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 996
Kontextnamn Bj 996
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881