Foto: Toplak, Matthias, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Ring

Korroderad järnring.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ring
Material Järn
Storlek Diameter 52 mm
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572604_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar