Foto: Toplak, Matthias, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Ämbar

Fragment från 1 trämbar med hank, hankfästen, band samt 24 dekorstift

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ämbar, Kärl, hänkel, Hankfäste, Band, Stift
Kategori Husgeråd och livsmedel
Material Järn, Trä
Antal 1
Antal fragment 40
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 572570_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 845
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 845
Kontextnamn Bj 845
Undersökare Stolpe, Hjalmar