Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Nål

4 fragment av 1 eller flera nålar med textilrester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Nål
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Järn, Textil
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611274_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 960
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 960
Kontextnamn Bj 960
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881