Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 1 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 623183_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1058
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881