Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bryne

3 fragmentariska skifferbrynen - 1 relativt stort.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bryne
Kategori Hantverk och redskap
Material Skiffer
Antal 3
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 546245_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 749
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 749
Kontextnamn Bj 749
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879