Foto: Hildebrand, Gabriel, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

nit/spik

10 nit- och spikfragment samt 1 större, ev felplacerad, bit järnplåt med vidsittande trärester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik, Fragment
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 10
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 570180_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 835
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 835
Kontextnamn Bj 835
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879