Fragment

5 små fragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Brons, Förgyllning, Textil
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 610913_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 983
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 983
Kontextnamn Bj 983
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881