Föremål

Halvfabrikat

halvfabr?

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Halvfabrikat
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Ben/Horn
Storlek
  • Vikt 2 g
  • Längd 83 mm
  • Bredd 980 mm
  • Tjocklek 370 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
986649_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 23766
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2011
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
R001083
Undersökare
Undersökningsår
1990-06-23