Amulettring

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Amulettring
Kategori Religion och kult
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 578526_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1088
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1088
Kontextnamn Bj 1088
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881