Föremål

Pärla

Avbildad på Stolpes gravplan.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Pärla
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Oidentifierat material
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
608388_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881