Vaxtavla

Trolig vaxtavla.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Vaxtavla
Kategori Nöjen och laster
Material ben/horn
Antal 12
Antal fragment 12
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 614023_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 996
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 996
Kontextnamn Bj 996
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881