Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

nit/spik

Klinknaglar: 7 hela, mera eller mindre skadade, 5 fragmentariska; 5 spikar och 23 fragment av nitar och/eller spikar. Några fragment sammankorroderade med benbitar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Ben
Storlek Vikt 172 g, Längd 45.2 mm, Längd 29.2 mm, Längd 36.2 mm
Antal fragment 40
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 470126_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 102
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 102
Kontextnamn Bj 102
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875