konkretion

Sönderfallen svavelkiskula med järnutfällningar och träkol.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning konkretion
Material Pyrit, Järn, Träkol
Antal 1
Antal fragment 15
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 583373_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 906
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 906
Kontextnamn Bj 906
Undersökare Stolpe, Hjalmar