Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 297 g
Datering 500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod Järnålder, Vikingatid
Föremålsnummer 147454_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1066
Osteologisk artbedömning Homo (Människor )
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Grav: 1066
Kontextnamn Bj 1066
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881