Fragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Textil
Antal 1
Antal fragment 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 616441_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1014
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1014
Kontextnamn Bj 1014
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881