Kistspik

Korroderade kistspikar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kistspik, Spik
Kategori Religion och kult, Byggnadsdetaljer och monument
Material Järn, Trä
Antal 13
Antal fragment 15
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 579719_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 888
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 888
Kontextnamn Bj 888
Undersökare Stolpe, Hjalmar