Föremål

Föremål

Obestämbart fragment, en ända böjd.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Föremål
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 4.1 g
  • Längd 26 mm
  • Bredd 12.3 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
469558_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 62
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 62
Undersökare
Undersökningsår
1875