Upphov: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Eldstål
Kategori
  • Husgeråd och livsmedel
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Storlek
  • Vikt 13 g
  • Längd 52.2 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
469585_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 62
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 62
Undersökare
Undersökningsår
1875