Föremål

Koger

Kogerbeslag av järn, troligen delar av ramverket.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Koger
  • Beslag
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
14
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
598831_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888