Kniv

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kniv
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 2
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622135_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1031
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1031
Kontextnamn Bj 1031
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881