nit/spik

Nit- eller spikfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik, Fragment
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 601598_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 928
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 928
Kontextnamn Bj 928
Undersökare Stolpe, Hjalmar