Ben

Låg i ask med fragment av knivslida och järnfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben bränt
Storlek Vikt 1 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 598009_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1087
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1087
Kontextnamn Bj 1087
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881