mikrostratigrafiskt preparat

Ett 20-tal fragment av mikrostratigrafiska preparat med bl.a. trä, läder och järn. Sannolikt fån saxen i Bj 791.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning mikrostratigrafiskt preparat, konglomerat
Material Textil, Järn, Trä, Sand, Organiskt material
Antal fragment 20
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 564994_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 791
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 791
Kontextnamn Bj 791
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879