Kistspik

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Kistspik, Spik
Kategori Hantverk och redskap, Religion och kult
Material Järn, Trä
Antal 12
Antal fragment 19
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 588776_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1146
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1146
Kontextnamn Bj 1146
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888