Föremål

Rundsköld

Sönderfallen sköldbuckla.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Rundsköld
  • Sköld
  • Sköldbuckla
  • Sköldbuckla typ R562
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
10
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
610653_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 956
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 956
Undersökare
Undersökningsår
1881