Fragment

Diverse järnfragment, några med trärester.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Järn, Trä
Antal fragment 9
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 577957_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1083
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1083
Kontextnamn Bj 1083
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881