Fragment

4 bronsfragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Brons
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 578706_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1095
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1095
Kontextnamn Bj 1095
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881