Spets

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Spets
Material Horn
Storlek Längd 122 mm
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 599088_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1153
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1153
Kontextnamn Bj 1153
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888