Ben

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Ben
Material ben obränt
Storlek Vikt 3 g
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611504_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 960
Osteologisk artbedömning Homo sapiens (Människa)
Osteologisk benslagsbedömning Dentes (Tand)
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 960
Kontextnamn Bj 960
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881