Föremål

Skobrodd

2 fragment av 1 skobrodd.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Skobrodd
  • Isbrodd
  • Fragment
Kategori
  • Transport och samfärdsel
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
2
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
567238_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 821
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 821
Undersökare
Undersökningsår
1879