Föremål

Hästbrodd

Skänklarna är avbrutna.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Hästbrodd
  • Isbrodd
Kategori
  • Transport och samfärdsel
  • Hästutrustning
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
581679_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 1125B
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888