Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fragment

Passamenteri av silver. Taf 28:1

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Kategori
Arkeologisk samling
Material
Textil
Teknik
Passament
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
617942_HST
Andra nummer
  • Undernummer: Bj 1125B
  • Fyndnummer: 21
Litteratur
Birka III. Die Textilfunde., Taf 28:1 (Geijer, Agnes)
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 1125B
Undersökare
Undersökningsår
1888