Bryne

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bryne
Kategori Hantverk och redskap
Material Skiffer
Antal 1
Antal fragment 5
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622068_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1058
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881