nit/spik

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal 67
Antal fragment 67
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 615249_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1048
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1048
Kontextnamn Bj 1048
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881