Upphov: Voronin, Pavel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bältesväska

beslag till bältesväska. Själva väskan har sannolikt bestått av ekorrskinn då sådana pälshår kvarsitter i korrosionen.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Bältesväska
  • Väska
  • Beslag
Kategori
  • Dräkt och personlig utrustning
  • Arkeologisk samling
Material
  • Brons
  • pälshår
Antal fragment
17
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
452624_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 949
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 949
Undersökare
Undersökningsår
1881
Delar