nit/spik

Stark korroderade hela och fragmentariska nitar och spikar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning nit/spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn, Ben
Antal fragment 31
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 595833_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1153
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 1153
Kontextnamn Bj 1153
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1888