Beslag

Några obestämbara järnfragment, varav ett beslag med nedböjda ändar.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Beslag, Fragment, Föremål
Material Järn
Storlek Vikt 33 g
Antal fragment 14
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 467368_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 59
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 59
Kontextnamn Bj 59
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875