Fragment

Diverse järnfragment.

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Fragment
Material Järn
Antal fragment 19
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 611358_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 184
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Hög: 184
Kontextnamn Bj 184
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875